Giới thiệu về Nguonhang.knvn.vn - CLB Nguồn Hàng Khởi Nghiệp by KNVN.VN

Header Ads

Giới thiệu về Nguonhang.knvn.vn

CLB Nguồn Hàng Khởi Nghiệp by KNVN được thành lập chính thức từ năm 2015 và được quản lý và vận hành KNVN Team.

Sứ mệnh: Hỗ trợ kết nối các xưởng sản xuất, nhà cung cấp với các nhà phân phối, nhà bán lẻ.

Group Kín: https://www.facebook.com/groups/CLBNguonHangKhoiNghiepOfficial/
Group Công Khai: https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/

Group Kín là nơi các thành viên chính thức của CLB hoạt động giao lưu, hội họp.
Group Công Khai là nơi các thành viên cả chính thức và chưa chính thức hoạt động trao đổi mua bán hàng hóa.

---------------------------------------------------------------------------------------
Dự án nguồn hàng khởi nghiệp - trực thuộc cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam - KNVN.VN
Group:  https://www.facebook.com/groups/nguonhang.knvn.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/nguonhang.knvn.vn/
Website: https://nguonhang.knvn.vn/

Không có nhận xét nào