Nội quy Group Nguồn Hàng Khởi Nghiệp by KNVN - CLB Nguồn Hàng Khởi Nghiệp by KNVN.VN

Header Ads

Nội quy Group Nguồn Hàng Khởi Nghiệp by KNVNGroup Nguồn Hàng Khởi Nghiệp là 1 cộng đồng gần 40 000 thành viên cùng tham gia sinh hoạt trực thuộc cộng đồng Khởi Nghiệp Việt Nam(Giới thiệu)

Sau đây là nội quy tham gia Group Nguồn Hàng Khởi Nghiệp :

1. Khi có nhu cầu TÌM KIẾM NGUỒN HÀNG, thành viên vui lòng đăng tải bài viết trực tiếp lên Group. Vui lòng ghi rõ Tên hàng hóa Cần Tìm, nếu có hình ảnh hàng hóa Cần Tìm thì càng tốt.

2. Nếu bạn muốn QUẢNG CÁO, QUẢNG BÁ, GIỚI THIỆU SẢN PHẨM trên cộng đồng miễn phí vui lòng comment vào đúng chuyên mục tương ứng: https://nguonhang.knvn.vn/p/chuyen-muc.html

3. Khi có nhu cầu REVIEWS , ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM, thành viên vui lòng đăng tải bài viết trực tiếp lên Group. Có thể reviews bằng bài viết hoặc video. Lưu ý: Reviews phải khách quan, ko mang tính seeding, quảng cáo hàng hóa, ko tự seeding reviews sản phẩm của chính mình.

4. Khi có nhu cầu QUẢNG CÁO SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ vui lòng xác minh CTM để trở thành thành viên chính thức. Đăng ký tại đây => https://nguonhang.knvn.vn/p/dang-ky-thanh-vien.html

5. Tất cả những thành viên vào Group mà ít tương tác thì Ban quản trị có quyền dùng phần mềm lọc thành viên ít tương tác mỗi tháng. Vui lòng tương tác với thành viên khác để tránh bị mời ra khỏi nhóm.

Fanpage: https://www.facebook.com/nguonhang.knvn.vn/
Mail: admin@knvn.vn

Ban quản trị Group Nguồn Hàng Khởi Nghiệp

Không có nhận xét nào