Bài số 4 : Hướng dẫn chọn tệp khách hàng-Khởi Nghiệp Đá Qúy - CLB Nguồn Hàng Khởi Nghiệp by KNVN.VN

Header Ads

Bài số 4 : Hướng dẫn chọn tệp khách hàng-Khởi Nghiệp Đá Qúy
-Hướng dẫn chọn tập khách hàng
-Phân tích khách hàng
-Phần tích hướng bán hàng
-Hướng dẫn tư vấn đá cho khách hàng

Không có nhận xét nào